آموزش:

شهرآبنوس با همکاری شرکتهای بین الملی خود در دو حوزه شهر هوشمند و بانکداری دیجیتال به ارائه دوره های آموزشی بر اساس نیازهای دریافت شده می پردازد. به منظور دریافت پروپزالهای آموزشی تماس بگیرید.
ITIL, PRINCE2, TOGAF, COBIT
همایش ارز دیجیتال